Bilder

Bilder/Prosjekter

Ombygging av garasje til kjeller

Støping av støttemurer og betongdekke

Tilbygg

Senking av gårdsplass og innvendig gulv, ny drenering, etterisolering og støping av betongheller

Diverse småjobber

Garasje